درصورتی که پس از ثبت نام و پرداخت شهریه ، قادر به شرکت در کلاس نبودید، می توانید حداکثر  تا پایان جلسه اول و فقط  از طریق سایت ،  و پس از مطالعه قوانین و مقررات  و تایید آنها  شهریه خود را برای ترم بعدی رزرو کنید(فقط یک ترم). ضمنا شهریه ی رزرو شده  قابل برگشت نبوده و فقط قابل استفاده برای شخص زبان آموز است.برای رزرو به این نکات دقت فرمائید:

1- زبان آموزان رزرو، برای ثبت نام ترم بعد خود، موظفند ازتاریخ مشخص شده ای که هنگام رزرو در سامانه به شما نمایش داده می شود، به سامانه  آموزشی   مراجعه کرده  و مانند دیگر زبان آموزان، به صورت اینترنتی روز و ساعت کلاس خود را انتخاب کنند و نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.(رزرو به این معنی است که شهریه ی شما  فقط برای یک ترم ذخیره میشود). بنابراین  زبان اموزان رزرو بایستی کلیه ی مراحل ثبت نام را طی نموده و ثبت نام خود را تکمیل نمایند و درصورت تغییر شهریه نسبت به ترم قبل ، مابه التفاوت شهریه  را به صورت آنلاین پرداخت نمایند.

2- در صورتی که پس از رزرو برای ثبت نام  ترم بعد  به سایت مراجعه نکردید  شهریه ی شما در سیستم ذخیره نخواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهید داشت.

3- شهریه ی رزرو شده  قابل برگشت نبوده و فقط قابل استفاده برای شخص زبان آموز است.

4-  شهریه ی رزرو فقط برای یک ترم خواهد بود.

طریقه ی رزرو  به شرح ذیل می باشد :

ابتدا وارد سامانه ی آموزشی شوید و در پنل زبان آموز  به قسمت لیست دوره های زبان آموز بروید  سپس  ترم  را انتخاب  کرده و پس از مشاهده دوره جاری خود ، در سمت چپ روی آیکن رزرو  کلیک کنید  و پس از مطالعه قوانین و تایید آنها  سطح خود را برای ترم بعد رزرو نمائید.