بلاگ

توصیه های بخش آموزش و مشاوره زبان شکوه

نوشته شده توسط:

 

ثبت نام شوندگان چنانچه از شرکت در کلاس درس بهردلیل منصرف شوند تا قبل از شروع ترم، شهریه آنان با کسر 20% قابل برگشت است لیکن تا پایان جلسه سوم میتوانند شهریه خود را برای ترم بعد رزرو نمایند. (فقط یک ترم)
شهریه رزرو شده بهیچ عنوان قابل برگشت نمی باشد.

زبان آموزان سطوح  I.5بایستی در امتحان بین المللی KET و زبان آموزان سطح UI.5 بایستی در امتحان بین المللی PET که برابر جدول سالیانه برگزاری امتحانات و همه ساله در 4 نوبت برگزار میگردد، شرکت نموده و درصورت قبولی مدرک بین المللی معتبر خود را از نماینده دانشگاه کمبریج انگلستان در ایران دریافت نمایند. (توضیح اینکه برای شرکت در امتحان فوق الذکر، ارائه یک قطعه عکس 4*3 ظهرنویسی شده و تکمیل فرم ثبت نام به زبان انگلیسی و پرداخت وجه موردنظر الزامی است) ضمناً جهت ثبت نام و شرکت در دوره های  Pree FCE در مؤسسه ارائه مدرک PET و قبولی سطح UI.5 ضروری میباشد.

  • تعداد جلسات سطوح C(1-4) و B (1-8)و LI(1,5) و LIG , IG , UI.G , UI(1-5) , I(1-5) جمعاً 21 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه میباشد.
  • حداقل نمره قبولی 75 از 100 میباشد که عبارت است از 30 نمره کوئیزها، 20 نمره کلاسی، 10 نمره مصاحبه، 40 نمره فینال است.

 

0

ارسال یک دیدگاه