سیستم آموزشی

تقویم آموزشی سالانه

تقویم کلی کلاس ها،برنامه کلی گروه آموزشی زبان انگلیسی شکوه کرمان

ورود

برنامه کلاسی

مشاهده برنامه کلاسی،تاریخ کلاس ها،ساعات کلاس ها،روزهای کلاس ها...

ورود

سامانه آموزشی

ثبت نام اینترنتی،سامانه اساتید،مشاهده نمرات،ثبت نام آزمون ها و...

ورود

دوره های ما

دوره های کودکان

دوره کودکان مختص رده سنی 7 سال به بالا بوده و مشتمل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.

دوره عادی این دوره مشتمل بر چهار مقطع مبتدی-پیش میانی- میانی- و فوق میانی-  می باشد.

دوره تخصصی و پیشرفته شامل سه مقطع پیشرفته -فوق پیشرفته -  عالی می باشد.

دوره های نوجوانان

دوره نوجوانان مختص رده سنی 11 سال به بالا بوده و مشتمل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.

دوره عادی این دوره مشتمل بر چهار مقطع مبتدی-پیش میانی- میانی- و فوق میانی-  می باشد.

دوره تخصصی و پیشرفته شامل سه مقطع پیشرفته -فوق پیشرفته -  عالی می باشد.

دوره های بزرگسالان(شکوفه گستر)

دوره بزرگسالان مختص رده سنی 18 سال به بالا بوده و مشتمل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.

دوره عادی این دوره مشتمل بر چهار مقطع مبتدی-پیش میانی- میانی- و فوق میانی-  می باشد.

دوره تخصصی و پیشرفته شامل سه مقطع پیشرفته -فوق پیشرفته -  عالی می باشد.

دستاورد های شکوه

زبان آموزان TOP

دانلود اپ های موبایل

دانلود اپلیکیشن های موبایل زبان آموزان

shutterstock_296672474-900x506

ارگان های طرف قرارداد

اخبار و اطلاعیه ها ومقالات