زبان آموزانی که شامل تخفیف می شوند :

1- به زبان آموزان سطوح B.2 به بعد در صورت تاپ شدن در هر ترم،  معادل 10 درصد شهریه تخفیف داده می شود . (این تخفیف در ترم بعد اعمال می شود)

2- چنانچه چهارنفر زبان آموز از یک خانواده تواماً در آموزشگاه مشغول به تحصیل باشند به یکی از آنان معادل مبلغ شهریه  تخفیف داده میشود.

3- زبان آموزانی که والدین آنها فرهنگی بوده و بتوانند از اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان معرفی نامه ای مبنی بر  اعطاء تخفیف، به آموزشگاه زبان شکوه کرمان ارائه نمایند در این خصوص نیز اقدام خواهد شد.

4- تخفیفاتی نیز بر اساس قرارداد منعقد شده با بعضی از ارگان ها بر اساس درصد تعیین شده اعمال می گردد.

5- فرزندان پرسنل و اساتید شکوه نیز مطابق با آیین نامه از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد.

گفتنی است در صورت اخذ تخفیف ، کلیه ی تخفیفات هنگام پرداخت اینترنتی و به صورت اتوماتیک  اعمال می گردد و نیازی به درج کد تخفیف در سامانه نمی باشد.