اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

آزمون جذب استاد (TOEFL)

  • آقای احمد سلطانی
  • آقای کریم خاندانی
  • خانم نرگس میثمی
  • آقای پدرام حسن پور

از نامبردگان دعوت میشود جهت شرکت در کلاس TTC روز شنبه 9 تیر 97 ، رأس ساعت 9:30 به آموزشگاه زبان شکوه مراجعه نمایند.