1- کلیه زبان آموزان سطح HI.3 میبایست در آزمون PET  به صورت اینترنتی ثبت نام کرده و در آزمون  شرکت   نمایند.  ضمناً ارائه مدک PET جهت ادامه تحصیل در سطح LA.1 الزامی است.

2- کلیه زبان آموزان سطح LI.3 میبایست  در  آزمون  KET  به صورت اینترنتی ثبت نام کرده و  در آزمون  شرکت    نمایند. پرداخت هزینه ی آزمون ها به صورت آنلاین صورت می گیرد.

3- به زبان آموزانی که در آزمونهای  KET و PET شرکت نموده اند در صورت اخذ نمره بالای 60 گواهینامه به شرح ذیل   اعطاء میگردد.

1- کسب نمره 80 الی 100 گواهینامه رتبه   A

2- کسب نمره 75 الی 79 گواهینامه رتبه     B

3- کسب نمره 60 الی 74 گواهینامه رتبه      C

 طریقه ثبت نام اینترنتی در آزمون های ket و pet همانند ثبت نام در آزمون های مجددو غایبین می باشد فقط در مرحله انتخاب ، بایستی آزمون های بین المللی را انتخاب نمایید.