نکته مهم :  مهلت ثبت نام اینترنتی در آزمون های مجددو غایبین و جهشی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

بند الف)زبان آموزانی که به هردلیل نسبت به مردودی خود اعتراض دارند  میتوانند به صورت اینترنتی در امتحان مجدد ثبت نام کنند و حداقل نمره قبولی آنان برای تمام سطوح  بایستی 85 باشد.

بند ب)  زبان آموزانی که نتوانند در امتحان Final شرکت نمایند برای آنان امتحان غایبین در نظر گرفته شده است  که  میتوانند به صورت اینترنتی در آزمون غایبین ثبت نام کنند  و نمره ی قبولی آنان بر اساس تعداد غیبت های زبان آموز تعیین می شود. توجه داشته باشید آزمون غایبین برای کسانی فعال می شود که در آزمون فاینال غیبت داشته اند و  استاد هنگام ثبت نمرات ، گزینه ی غیبت را برای آنها فعال کرده باشد .

بند ج)زبان آموزانی که تصور مینمایند قادر به شرکت در سطوح بالاتر هستند می توانند در آزمون جهشی ثبت نام کرده و با کسب حداقل نمره قبولی 85 به سطح بالاتر از سطح انتخابی بروند.برای ثبت نام در آزمون جهشی باید سطحی را که قصد آزمون دادن آن را دارید انتخاب نمایید و درصورت قبولی در آن،  سیستم سطح بالاتر را برای شما باز خواهد کرد.( سطوح GR.1 و GR.2 در طبقه بندی Beginners   و GR.3 در طبقه بندی Intermediate  قرار دارند).به طور مثال چنانچه در آزمون جهشی Hi.2 ثبت نام کنید و نمره ی قبولی را کسب نمایید، سیستم سطح Hi.3 را جهت ثبت نام برای شما باز خواهد کرد.

بند د) ثبت نام همزمان در دو آزمون امکانپذیر نمی باشد.(به طور مثال کسی که در آزمون مجدد یا غایبین ثبت نام می کند در آزمون جهشی نمی تواند ثبت نام نماید).

توجه داشته باشید هنگام ثبت نام اینترنتی ترم جاری را برای آزمون های مجدد و غایبین انتخاب نمایید. و چنانچه قصد شرکت در آزمون جهشی را دارید ترم بعد (جدید) را انتخاب نمایید. به طور مثال اگر هم اکنون ترم تابستان 96 است. برای ثبت نام در آزمون مجدد و غایبین ترم تابستان 96 را انتخاب نمایید و برای ثبت نام در آزمون جهشی ترم پاییز96 را  در مرحله انتخاب نوع ثبت نام انتخاب کنید.

زبان آموزان محترم پس از ثبت نام اینترنتی در آزمون های مجدد، غایبین و جهشی با دردست داشتن پرینت ثبت نام در آزمون، در تاریخ و ساعت مقرر  بایستی به آموزشگاه مراجعه نمایید.نکات ذیل حائز اهمیت می باشد :

1- تا زمانی که نتیجه ی آزمون شما به طورکامل مشخص نشده است، مجاز به ثبت نام در ترم جدید نمی باشید.

2- پس از پایان آزمون، نیازی به حضور زبان آموز در آموزشگاه نیست و نتایج پس از تصحیح اوراق توسط اساتیدمحترم و ثبت نمره در سامانه ، 24 ساعت بعد از آزمون به اطلاع زبان آموزان عزیز خواهد رسید.

3- در صورت به حد نصاب رسیدن نمره شما جهت مصاحبه، زبان آموزان ازطریق پیامک به مصاحبه دعوت خواهند شد و موظفند در تاریخ و ساعت تعیین شده جهت انجام مصاحبه به بخش آموزش مراجعه نمایند. و در صورت عدم مراجعه به موقع، نمره ی مصاحبه آنها صفر منظور خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.در هر صورت چنانچه نتیجه آزمون برای شما پیامک نشد 24 ساعت پس از برگزاری آزمون با موسسه تماس گرفته و نتیجه ی آزمون خود را سوال فرمایید تا در صورت بدست آوردن حد نصاب مصاحبه ،  بتوانید در زمان مقرر برای مصاحبه مراجعه نمایید.

نکته: زبان آموزانی که در سطوح GR.1 ،GR.2 ،GR.3 به صورت جهشی ثبت نام میکنند . مصاحبه ندارند و نتیجه آزمون با تاخیر برای آنها پیامک خواهد شد بنابراین در صورتی که تمایل دارید زودتر از نتیجه ی آزمون خود آگاه شوید  با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید. توجه داشته باشید تا زمانی که مصاحبه ی مربوط به همه ی سطوح انجام نشود و نمره های مصاحبه در سامانه ثبت نگردد، امکان ثبت نام اینترنتی برای شرکت کنندگان در آزمون جهشی  وجود ندارد.

4- آزمون های جهشی،مجددو غایبین در هرترم فقط یک بار و در تاریخ های از قبل مشخص شده برگزار می شوند. بنابراین برگزاری آزمون به صورت انفرادی به هیچ عنوان مقدور نمی باشد.

جهت ثبت نام در آزمون های مجدد،جهشی و غایبین وارد سامانه ی آموزشی شوید.