بلاگ

دوره های کودکان

نوشته شده توسط:

دوره کودکان مختص رده سنی 7 سال به بالا بوده و مشتمل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.

دوره عادی این دوره مشتمل بر چهار مقطع مبتدی-پیش میانی- میانی- و فوق میانی-  می باشد.

دوره تخصصی و پیشرفته شامل سه مقطع پیشرفته -فوق پیشرفته –  عالی می باشد.

0

ارسال یک دیدگاه